Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Přechod práv, ohraničení práv

  • S nahráním souborů a informací přecházejí všechna práva na EthicTaste.cz a to neomezeně a bezplatně. Uživatel souhlasí s tím, že EthicTaste.cz může použít veškeré příspěvky, které uživatel nahrál, pro služby EthicTaste.cz, může zajistit jejich distribuci v tištěné podobě, opravovat je, dávat k dispozici – a to neomezeně a bezplatně. Příspěvky, které uživatel nahraje, nebo jejich části mohou být tedy rozšiřovány v tištěné podobě, online nebo přes mobilní služby.
  • cz má právo, předávat svá práva na ostatní.
  • cz má právo smazat příspěvky nahrané uživatelům a zablokovat mu přístup k jeho úču – a to bez udání důvodů. Uživatel tak nemá jakýkoliv nárok na odškodnění.
  • cz neručí za porušení autorských práv při nahrávání receptů stejně jako ostatních částí obsahu včetně fotek.
  • Jakékoliv šíření informací na portálu je zakázáno, pokud k tomu provozovatelé portálu nedají souhlas.
 2. Ochrana práv

  • Uživatel souhlasí s tím, že budou jeho uživatelské údaje uloženy na serverech pronajmutích EthicTaste.cz. Dále uživatel souhlasí s informováním e-mailem o nabídkách EthicTaste.cz, pokud k tomu při registraci udělí souhlas. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.
  • Všechny informace, které uživateli umožňují přístup k jeho uživatelskému účtu, který vytvořil, musí uživatel držet v tajnosti a chránit před přístupem třetí strany. Za veškeré škody, které jsou způsobeny nezodpovědným chováním uživatele, nepřebírá EthicTaste.cz zodpovědnost.
 3. Ručení

  • Provozovatelé EthicTaste.cz nejsou odpovědní za škody, které vzniknou v důsledku informací, ke kterým se uživatel dostal prostřednictvím EthicTaste.cz
  • Reklama třetích stran není nabídkou EthicTaste.cz
  • Provozovatelé EthicTaste.cz jsou zodpovědní pouze za informace, které sami vypracují a zveřejní.